Surah al-Kahf (18) seperti surah-surah lain al-Qur’an memiliki banyak keutamaan dan tipologi yang khas. Keagungan dan keutamaan surah al-Kahf telah dinukil dalam banyak riwayat dari Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As. Keutamaan itu seperti bahwa terdapat tujuh puluh ribu malaikat yang melepas kepergiannya tatkala diwahyukan; atau barang siapa yang membacanya pada hari Jum’at maka Allah Swt mengampuninya hingga Jum’at berikutnya dan barang siapa yang membaca surah al-Kahf pada setiap malam Jum’at maka ia mati syahid ketika meninggal dunia dan kelak dibangkitkan dengan para syahid dan masih banyak lagi keutamaan yang lain.

Ajaran-ajaran dan kandungan-kandungan surah ini dimulai dengan puji dan pujaan kepada Allah Swt dan berakhir dengan iman dan amal saleh. Ayat-ayat ini lebih banyak bercerita tentang mabda (hari permulaan), ma’âd (hari akhirat), berita gembira terhadap pelbagai karunia dan ancaman terhadap azab-azab kiamat.

Di antara poin menarik pada surah ini adalah menyinggung tentang tiga kisah: Pertama, kisah Ashab al-Kahf. Kedua, kisah Musa dan Khidir. Dan ketiga, kisah Dzulqarnain.

Surah al-Kahf (18) seperti surah-surah lain al-Qur’an memiliki banyak keutamaan dan tipologi dimana keagungan dan keutamaan ini telah dinukil dalam banyak riwayat dari Rasulullah Saw dan para Imam Maksum As. Jelas bahwa kedudukan ini disebabkan oleh pentingnya ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

Pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa contoh dari sabda-sabda para maksum As terkait dengan nilai dan kedudukan surah al-Kahf dan ganjaran orang-orang yang membacanya :

Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya, “Apakah kalian ingin Aku perkenalkan sebuah surah yang dilepas oleh tujuh puluh ribu malaikat tatkala diwahyukan dan keagungannya memenuhi langit dan bumi?” Mereka berkata, “Iya.” Rasulullah Saw bersabda, “Dialah surah al-Kahf. Barang siapa yang membacanya pada hari Jumat maka Allah Swt akan mengampuninya hingga Jumat berikutnya.”

1.Pada hadis lainnya dari Rasulullah Saw kita membaca, “Barang siapa yang menghafal sepuluh ayat dari surah al-Kahf maka Dajjal tidak akan dapat mencelakakannya dan barang siapa yang menghafal seluruh surah maka ia akan masuk ke dalam surga.”

2.Dari Imam Shadiq As juga diriwayatkan, “Setiap malam Jum’at maka ia mati syahid ketika meninggal dunia dan kelak dibangkitkan dengan para syahid dan akan dihimpunkan dalam barisan para syahid di hari kiamat.”