Pertanyaan:
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Sebagian manusia sengaja berdesakdesakan
ketika melaksanakan sebagian syari’at haji. Apakah haji mereka sah ataukah
batal ?

 

Jawaban:
Tidak batal haji mereka sebab berdesak-desakan, tapi mereka berdosa jika sengaja berdesak-desakan tanpa alasan. Sebab dalam berdesak-desakan terdapat unsur kezaliman, menyakiti orang-orang yang melaksanakan haji dan menyebabkan mereka lari dari haji. Tapi jika seseorang berdesak-desakan bukan karena sengaja bahkan disebabkan desakan orang lain kepadanya, maka insya Allah dia tidak berdosa.
Sebab Allah berfirman.
Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu [At-Taghabun : 16]
Allah juga berfirman.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya [Al-Baqarah : 286]
Allah adalah yang memberikan taufiq kepada kebenaran.

[buku Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah terbitan Pustaka Imam Syafi’i]